top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за пазаруване в интернет магазин ESTRELLAMARINA.BG

Процедура за пазаруванe

Когато правите поръчка за закупуване на продукт от магазин estrellamarina.bg, ние Ви изпращаме e-mail, потвърждаващ приемането й, съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка, направена през интернет магазин estrellamarina.bg представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". След проверка на всички наличности по поръчката, ние Ви изпращаме втори и-мейл потвърждение, след който следва изпълнение на поръчката. В случай, че поръчаните стоки не са налични, представител на Estrellamarina.bg се свърза с клиента.

При оформянето на покупката от клиента се изисква:

Да посочи валидни адрес за доставка, e-mail и телефон за контакт.

Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърди поръчката".

Да заплати поръчаните стоки. Поръчката се смята за приета и влиза в процес на изпълнение само след направено плащане от страна на клиента, изключение са случайте с наложен платеж като метод на плащане. Клиентът получава допълнителен и-мейл с молба за обратна връзка за качеството на обслужване и поръчаните стоки две седмици след доставка на поръчката.


Права и задължения на страните

Магазин Estrellamarina.bg се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок. Магазин Estrellamarina.bg се задължава да изпълнява договореностите с клиента с дължимата грижа. Магазин Estrellamarina.bg не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката. Магазин Estrellamarina.bg не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон. Магазин Estrellamarina.bg не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазин Estrellamarina.bg.

Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до три работни дни след получаването на пратката. Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми. Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената. Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, неупотребявана, в търговски вид и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или отбив от цената. При предявяване рекламация, представител на магазин Estrellamarina.bg може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин Estrellamarina.bg. За повече информация, моля посетете секция "Отказ от покупка и рекламация".

Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка. Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки. Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно договореното. Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки. Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки. Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях. Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация. Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права. Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин Estrellamarina.bg.

Защита на личните данни

Магазин Estrellamarina.bg се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно. Магазин Estrellamarina.bg се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство. Магазин Estrellamarina.bg се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за целите, описани с Политиката за поверителност.

Ако сте дали съгласието си и сте се абонирали за нашия Newsletter, ще бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, получавайки информация от магазин Estrellamarina.bg чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от магазин Estrellamarina.bg, моля откажете се от абонамента на Newsletter.


Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин Estrellamarina.bg и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

bottom of page